Thursday, February 19, 2009

Para Lamang Kanimo

Ako nagahinuktok ug gapangutana kung angay na ba -

Angay na ba kining pagdalugdog sa akong dughan

Kung naa ba ni'y padulngan o molagpot ra sa kawarangan.

Ako nagaampo na kining kasingkasing kong dugay nang natulog

Dili pagakumoton, ug unta hantod-hantod higugmaon.

Ikaw na ba ang tubag sa akong mga pag-ampo?

O isa ka lang ka ilusyon ug experimentong niabot kanako?

Ikaw ang akong bituon na kanunay ginahangad hangad,

Isa ka bulak na ginahawop-hawop niining mga palad.

Kaniadto isa ra ka ka damgo kanako,

Ug karon malipayon na ining kasing-kasing ko - na para lang kanimo.

No comments: