Friday, February 20, 2009

Just For You (The English Translation of Para Lamang Kanimo)

As requested by julian =P Here goes the English version ...

Here I am pondering if the right time has come
For this heart of mine to beat again
If this feeling has direction or will this just be flung into the far horizon?
I am praying for this dormant heart of mine
Not to be crumpled and to be forever loved.
Are you the long-awaited answer to my whispered prayers?
Or are you just an illusion, a never-ending experiment?
You are that far-away star that is occasionally looked up to,
The flower mindlessly caressed on the palm of my hands
Yesterday you were just a dream -
And from this heart of mine happiness pours - just for you.

Thursday, February 19, 2009

Para Lamang Kanimo

Ako nagahinuktok ug gapangutana kung angay na ba -

Angay na ba kining pagdalugdog sa akong dughan

Kung naa ba ni'y padulngan o molagpot ra sa kawarangan.

Ako nagaampo na kining kasingkasing kong dugay nang natulog

Dili pagakumoton, ug unta hantod-hantod higugmaon.

Ikaw na ba ang tubag sa akong mga pag-ampo?

O isa ka lang ka ilusyon ug experimentong niabot kanako?

Ikaw ang akong bituon na kanunay ginahangad hangad,

Isa ka bulak na ginahawop-hawop niining mga palad.

Kaniadto isa ra ka ka damgo kanako,

Ug karon malipayon na ining kasing-kasing ko - na para lang kanimo.